MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐)

套餐介绍

  • .蛋蛋沙拉 (1份)¥62 .柚子蓝鳍金枪鱼 (1份)¥175 .盐烤青花鱼 (1份)¥78 .铁锄牛肉 (1份)¥128 .鹅肝温泉蛋饭 (1份)¥98 .茶壶汤 (2份)¥110 .可尔必思 (2杯)¥60

总价值:¥711 现价:¥526.0 · 套餐图片 · MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) · 餐厅环境 · MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐) MSLHatsune隐泉日式料理(静安久光店)(隐泉经典网红双人套餐)

备注信息:

商家电话:

021-64333232

商家地址:

上海市静安区南京西路1618号久光百货8层S801-1a室

商家店名:

Hatsune隐泉日式料理(静安久光店)

营业时间:

开放日期段:1/1-12/31 是否全天开放:开放时间段:11:30-21:00

微信二维码