MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票))

套餐介绍

  • 自助餐 .火锅自助 (1份)¥368

总价值:¥368 现价:¥245.0 · 套餐图片 · MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) · 餐厅环境 · MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票)) MSL重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅(重庆特色火锅自助晚餐(送温泉票))

备注信息:

商家电话:

023-60308888

商家地址:

澄江镇温泉路101号(近十里温泉城)

商家店名:

重庆北碚悦榕庄·明月西餐厅

营业时间:

开放日期段:1/1-12/31 是否全天开放:开放时间段:11:00-21:30

微信二维码