MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐)

套餐介绍

  • 苏格兰不同产区,单一麦芽威士忌各1杯。 .艾伯迪 12年 (1份)¥0 .克拉格摩尔 12年 (1份)¥0 .欧肯特轩 12年 (1份)¥0 .卡尔里拉 12年 (1份)¥0

总价值:¥345 现价:¥178.0 · 套餐图片 · MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) · 餐厅环境 · MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐) MSL无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊(单一麦芽威士忌品鉴套餐)

备注信息:

商家电话:

0510-89891234

商家地址:

人民中路109号无锡苏宁凯悦酒店43层

商家店名:

无锡苏宁凯悦酒店·大堂酒廊

微信二维码